Håvard Edvardsen

Håvard Edvardsen

Product manager – Produkt

Som Product manager er jeg ansvarlig for the why and the what i Ladeklar. Jeg er med å utforme strategien til Ladeklar og hjelper alle teamene med å nå sine mål. Jeg har stor tro på kryssfunksjonelle team og ende-til-ende-eierskap til produktene våre. 

Bakgrunn

Jeg kommer fra et lite sted på Helgelandskysten som heter Leirfjord, men har være utvandret siden jeg var 18 år. Jeg har fagbrev som industrielektriker og har til slutt utdannet meg til sivilingeniør innenfor elkraft fra NTNU i Trondheim. Jeg har jobbet i Ladeklar siden 2019, og føler meg veldig heldig som får jobbe med de beste folka.

476 05 192

Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor